Menüü

Kokkuvõte

Mõningad juriidilised ja meditsiinilised aspektid

Viimasel ajal on hulgivigastusega laiba ekspertiisi määramisel uurijad pidevalt esitanud küsimuse nii surma põhjustavate kui ka mittepõhjustavate kehavigastuste raskusastme kohta. Mõningatel juhtudel on selline huvi õigustatud, eriti kui kehavigastusi põhjustasid kaks või enam isikut. Kuid sageli esitatakse see küsimus n-ö igaks juhuks, isegi juhul kui kõik vigastused tekitas üks isik. Loomulikult peab ekspert sellele küsimusele vastama, tuginedes oma arvamuse koostamisel KrK §-dele 107, 108 ja 113, samuti „Kehavigastuste kohtumeditsiinilise liigi määramise eeskirjade“ (edaspidi eeskirjad) nõuetele. Seadusandja on esitanud kehavigastuste raskusastmete juriidilised kriteeriumid, eeskirjade koostajad on püüdnud täita need kriteeriumid meditsiinilise sisuga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse