Menüü

Kokkuvõte

Nende taotlemine ja mõju siseriiklikule õiguskorrale

Tõstatades küsimuse siseriiklike kohtute seisundist Euroopa õigusruumis, nähtub, et Euroopa Liiduga liitumist ette valmistades on siiani tagaplaanile jäänud sellega Eesti kohtunikkonna jaoks kaasnevad muudatused. Liitumine eeldab õiguskorra täielikku harmoniseerimist. Siia alla kuulub ka kohtusüsteemi valmisolek EÜ õiguse rakendamiseks, mistõttu on ka Euroopa Kohtu eelotsuste temaatika Eestis aktuaalne juba täna.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse