Menüü

Kokkuvõte

Uus raamat professor Ants Kukruselt

Hiljuti ilmus professor Ants Kukrusel *1 mitmeaastase uurimistöö tulemusena uus raamat Eurointegratsioon ja intellektuaalomandi õiguskaitse (Tallinn, 1999. 351 lk). See teos on loogiliseks jätkuks prof Kukruse eelnevatele raamatutele tööstusomandi valdkonnas, kuid avardab oluliselt varem käsitletud temaatikat. *2 Seekord seab autor endale eesmärgiks „/.../ analüüsida eurointegratsiooniga seotud õigus- ja majandusprobleeme ning intellektuaalomandi õiguskaitset Euroopa Liidus“ (lk 9). Seega on tegemist interdistsiplinaarse käsitlusega, mis püüab mõtestada sellist nähtust nagu intellektuaalne omand (edaspidi ka IO) nii õigusteaduslikus, kui ka majandusteaduslikus kontekstis tänase infoühiskonna raamistikus. Geograafiliselt hõlmab käsitlus kolme tasandit: Eesti, Euroopa ja ülemaailmne, kusjuures läbivaks jooneks on vaadelda nii Eesti kui ka globaalseid arenguid Euroopa Liidu kontekstis. Mitmetes valdkondades on autor valinud teatud mudelmaad, mille käsitlemise kaudu avalduvad nii ülemaailmsed arengud, kui ka võrdlus olukorraga Eestis. Sellisel laial käsitlusel on omad ohud, eriti küsimuses kui sügavale minna erinevate teemade avamisel ja millistele teemadele teha rõhuasetused. Kuid kuna autor valdab eeskujulikult materjali ja tunnetab kogenud pedagoogina raamatu võimalikku sihtgruppi, siis minu arvates on püstitatud eesmärgid saavutatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse