Menüü

Kohtupraktika teenistussuhte lõpetamise kohta teenistujast sõltumatutel asjaoludel

Number 1999/8
Lk 402-406

Kokkuvõte

Avaliku teenistuse seadus (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; edaspidi ATS) kehtib 1996. aastast. Tänaseks on seaduse rakendamisega seoses jõudnud halduskohtusse hulk vaidlusi. Võrreldes vaidluste arvuga, mis on tekkinud seoses töölepingu lõpetamisega töötajast sõltumatutel asjaoludel, on vaidlusi seoses teenistussuhte lõpetamisega teenistujast sõltumatutel asjaoludel tunduvalt vähem. Tuleb aga silmas pidada, et haldusreform avalikus teenistuses ei ole veel täiel määral käivitunud. Põhjalike ümberkorralduste ja ametiasutuste tegevuse lõpetamise tõttu ning sellega kaasneva suure hulga teenistujate koondamise tõttu suureneb kindlasti kohtusse pöördumiste arv seoses taoliste vaidlustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse