Menüü

Kokkuvõte


Sissejuhatuseks

Krediidiasutuste seaduse praegune redaktsioon on kehtinud neli ja pool aastat. Selle aja vältel on olulisel määral täiustunud Eesti Vabariigi õigussüsteem ja vastu on võetud hulgaliselt uusi seadusi, millega käesoleval ajal kehtiv krediidiasutuste seadus ei haaku või on vastuolus. Samas on tormiliselt arenenud pangandus ja finantsturud tervikuna. Eeltoodust tingituna ja Eesti Vabariigi õigusnormide ühtlustamiseks vastavate Euroopa Liidu direktiividega töötatigi välja krediidiasutuste seaduse uus redaktsioon.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse