Menüü

Kokkuvõte

Kuidas ka õigust ei määratletaks, ühe osa õigusest moodustavad igal juhul õigusnormid ehk õigus objektiivses mõttes. Selleks et õigus saaks täita oma funktsioone ja et normistik oleks kergesti käsitatav, on vajalik õigusnormide süstematiseerimine kindlate tunnuste alusel.

Kontinentaal-Euroopa õiguskultuuris üldtunnustatud jaotus eraõiguseks ja avalikuks õiguseks, olenemata sellest, kas lähtutakse huvi- või subjektiteooriast, on üldine, määratledes suures osas vaid reguleerimismeetodi. Seepärast on vajalik õigusnormide edasine rühmitamine eraõiguse ja avaliku õiguse siseselt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse