Menüü

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna osa õiguskorra ülesehitamisel

Number 1999/1
Lk 12-13

Kokkuvõte

TÜ õigusteaduskonna missioon tänases Eestis ei seisne üksnes kraadihariduse andmises üliõpilastele ja puht uurimuslikus töös, vaid ka Eesti õiguskorra kujundamises.

Kui küsida, mil määral on õigusteaduskonnal õnnestunud oma missiooni Eesti õiguskorra kujundamise valdkonnas senini täita, siis ühelt poolt võiks vastata, et väga paljud õigusteaduskonna õppejõud on andnud märkimisväärse panuse Eesti õiguskorra ülesehitamisse. Teisalt aga peame nentima, et see panus oleks võinud olla märksa suurem.

Põhjus, miks õigusteaduskond ei ole õiguskorra kujundamisse saanud rakendada oma olemasolevat potentsiaali ulatuslikumalt, on kahjuks paljuski asunud väljaspool õigusteaduskonda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse