Menüü

Sidevahendite abil sõlmitud lepingute õigusliku regulatsiooni põhimõtetest

Number 1999/1
Lk 27-31

Kokkuvõte

1. Sidevahendite kasutamise abil sõlmitud lepingute reguleerimise põhjused

Sidevahendite kasutamise abil sõlmitud lepingute (edaspidi distantsmüügilepingud) õiguslik reguleerimine on oluliseks muutunud seoses turustuses kasutatavate uute müügivõtetega, mida majandusteaduses tuntakse müügitoetustena.

Müügitoetuse määratluse avamine ei ole sugugi lihtne, kui arvestada, kuivõrd palju on kaasajal neid võtteid, millega potentsiaalsete ostjate seas nõudlust tekitada.

Üheks võimalikuks defineerimise aluseks võiks sobida Castagnoli poolt antud määratlus: „Toetus on selline turustustegevus, mis seisneb toodetele või teenustele ostja eelistusi arvestava lisaväärtuse andmises“ [1]. Näiteks võib müügitoetusena vaadelda sellise reklaamikampaania korraldamist, milles vihjatakse soodsale pakkumisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse