Menüü

Kokkuvõte

Taasiseseisvunud riik vajab rahvuslikku õiguskorda ning see tuleb kehtestada lühikese aja jooksul. Seaduste arv ei sõltu enamasti riigi suurusest. Väikese riigi jaoks on juristide vähese arvu tõttu õigussüsteemi ülesehitamine keeruline ülesanne. Just asjatundlike juristide nappuse tõttu soovitas tuntud riigitegelane ja riigikohtunik Jüri Jaakson 1921. aastal Tartus I õigusteadlaste päeval piirududa vaid Balti Eraseaduse tõlkimise ja täiendamisega.

Justiitsministeeriumil on õigusloomes täna märkimisväärne roll. Ministeerium vastutab n-ö õiguskorra üldosa väljatöötamise eest, teisisõnu riigiõiguse, haldusõiguse üldosa, tsiviilõiguse ja karistusõiguse eest. Teised ministeeriumid vastutavad õiguse eriosa kehtestamise eest. Justiitsministeeriumil on viimase suhtes koordineeriv roll. On selge, et ministeeriumid peavad oma eelnõusid koostades lähtuma õiguse üldosast. Ei kujuta ju keegi ette, et maja ehitamisel ei lähtuks alltöövõtjad ehitusprojektist ja peatöövõtja suunistest. Seega eeldame, et kogu Eesti valitsemisaparaat lähtub õigusloomes ühtsetest alustest ja mudelitest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse