Menüü

Garantii ja käenduse õigusliku olemuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme

Autor:
Number 1999/1
Lk 15-21

Kokkuvõte

Üheks lepingu täitmise tagamise õiguslikuks võimaluseks on garantii- või käenduslepingu sõlmimine, millega kindlustatakse täiendav lepingu täitmise allikas juhuks, kui võlgnik ei täida lepingut nõuetekohaselt. Garantii- ja käenduslepingu sõlmimisel astub võlasuhtesse kolmas isik, kellelt võlausaldaja võib teatud tingimustel lepingulise kohustuse täitmist nõuda. See muudab võlasuhted keerukaks.

Eesti kohtupraktikas on garantii ja käendusega seoses üles kerkinud väga erinevaid probleeme. Siinkohal võiks nimetada vaidlusi seoses garantii ja käenduse sätete vastastikuse kohaldamise lubatavusega, garandi ja käendaja vastutuse mahu, tähtaja ja lõppemisega, tõendamiskoormuse jaotamisega, tagasinõudeõiguse rakendamisega jms. Käesolevas artiklis käsitletakse garantii*1 ja käenduse õigusliku olemuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse