Menüü

Kokkuvõte

Kaasaja industrialiseeritud majanduskeskkond eeldab piisavalt paindlikku krediiditagatiste süsteemi, seda mitte ainult kinnisvara-, vaid ka vallasvaratagatiste puhul. Seniajani tunneb paljude germaani õigusperekonna traditsioone kandvate riikide, sealhulgas Eesti Vabariigi seadusandlus mitteregistreeritavatest vallasvaratagatistest vaid käsipanti, mille puhul on nõutav panditava eseme valduse üleandmine pandipidajale. Üleandmise nõue teenib asjaõiguste avalikkuse, s.t väljapoole nähtavuse põhimõtet. Samas võib tagatiseks oleva vallasasja valduse pandipidajale üleandmise nõue osutuda liigseks ning koguni mõlema õigussuhtes osaleja huvidele mittevastavaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse