Menüü

Kokkuvõte

18. novembril 1997 kiitis Riigikogu heaks neljanda tööstusomandi õiguskaitset reguleeriva seadusandliku akti – tööstusdisainilahenduste kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466 edaspidi käesolevas artiklis – seadus). See jõustus 11. jaanuaril 1998. Nüüd on Eesti Vabariigis olemas minimaalne seaduste kogum, et tagada inovaatikasaavutuste ja äritegevuses oluliste atribuutide õiguskaitse. Järgnevalt refereerib artikli autor uut seadust, samuti püüab ta selgitada taustasjaolusid, mis mängisid küllaltki olulist osa seaduse väljatöötamises.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse