Menüü

Kannatanuga seotud käitumuslikud aspektid isikuvastase ründe kontekstis

Autor:
Number 1997/8
Lk 400-403

Kokkuvõte

Mida vahetum on ohvri*1 ja kurjategija kontakt kuriteo toimepanemise ajal, seda suuremas ulatuses on võimalik pöörata tähelepanu ohvrile endale. Püütakse leida vastust küsimustele, miks langes kuriteo ohvriks just konkreetne isik ja kas kuriteo toimepanemist oleks saanud ära hoida. Isikuvastaste vägivallakuritegude spetsiifikat arvestades käsitleb käesolev artikkel ohvri käitumise aspekte just nimetatud kuritegude kontekstis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse