Menüü

Kokkuvõte

29. jaanuaril 1997 võeti vastu omandireformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus (RT I 1997, 13, 210). Selle seadusega tehti muudatusi ja täiendusi 14-s seaduses. Kõik need muudetud ja täiendatud seadused sisaldavad ühel või teisel määral ka elamusuhteid reguleerivaid norme ja neid tundmata ei ole võimalik paljude elamuõiguslike vaidluste õige lahendamine. Kõige rohkem muudatusi ja täiendusi tehti Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (edaspidi ORAS; RT I 1994, 38, 617; 40, 653; 51, 859; 94, 1609; 1995, 2/3, 5; 60, 1017). Muu hulgas täiendati seda seadust §-ga 121, mis on pealkirjastatud: „Üürilepingu kehtivus tagastatud elamus“.

Käesolevas artiklis kommenteeritakse selles paragrahvis sisalduvaid uusi norme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse