Menüü

Väljatõstmisega seotud probleeme elamuseaduses

Autor:
Number 1997/3
Lk 140-144

Kokkuvõte

Eluruumi üürilepingu lõppemise ja lõpetamise juures esineb juhtumeid, kus isikud, kelle üürileping on lõppenud või kellega üürileping on ennetähtaegselt lõpetatud ja kes seega on kaotanud igasuguse õigusliku aluse eluruumi kasutamiseks, ei kavatsegi eluruumi vabatahtlikult vabastada. Nende isikute suhtes on võimalik rakendada elamuseaduses (RT 1992, 17, 254; 1994 I, 28, 426; 40, 658; 1995 I, 30, 380; 53, 846; edaspidi ES) sätestatud alustel ja korras väljatõstmist.

Väljatõstmine ei ole eluruumi üürilepingu lõppemise ja lõpetamise paratamatu tagajärg. Väljatõstmine on eluruumi üürilepingu lõpetamise otsuse sundtäitmine, millega eemaldatakse isik sunniviisiliselt ruumist, mille kasutamiseks tal õiguslik alus puudub ja mida ta vabatahtlikult pole vabastanud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse