Menüü

Avalik-õigusliku kutseomavalitsuse reguleerimise küsimusi advokatuuri näitel

Number 1997/10
Lk 505-508

Kokkuvõte

Advokatuuri seaduse eelnõu on välja töötatud, arvestades vajadust asendada kehtiv 1991. aastal vastuvõetud seadus „Eesti Advokatuuri kohta“ (RT 1991, 45, 546; I 1994, 5, 50). Viimane ei reguleeri küllaldase põhjalikkusega õigussüsteemi jaoks üldolulisi advokatuuriga seonduvaid küsimusi. Eelnõu on ette valmistatud parallelt õigusteenuse seaduse eelnõuga, mis reguleerib teisi õigusteenuse liike peale advokaadi poolt osutatavate teenuste.

Kutseomavalitsuste õiguslikust seisundist

Eelnõu määratleb advokatuuri avalik-õigusliku juriidilise isikuna – kutseomavalitsusliku korporatsioonina. See ei muuda advokatuuri senist õiguslikku seisundit avalikes huvides eriseadusega loodud juriidilise isikuna. Ehkki kehtiv seadus avalik-õigusliku juriidilise isiku mõistet ei kasuta, on advokatuuri selline seisund leidnud laiemat tunnustamist juba praegu [1, lk 64].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse