Menüü

Kokkuvõte

Teaduse objekt on meid ümbritsevast reaalsusest teatud kriteeriumite järgi eraldatud või eraldatav terviklik osa, mida võib tunnetada kui materiaalselt või ideaalselt eksisteerivat ja mis kuulub antud teaduse huviorbiiti. Teaduse aine on antud teaduse poolt läbi uuritud või uurimisele kuuluv objekti osa.

Psühholooge on suhteliselt vähe huvitanud psühholoogia objekt. Diskuteeritakse põhiliselt psühholoogia aine üle. Pakun välja oma (lihtsustatud) lähenemise antud küsimusele. Psühholoogia objektiks on elusorganismide ja neid ümbritseva reaalsuse vastastikune mõju. Psühholoogia aine on elusorganismide poolt neid ümbritseva reaalsuse tunnetamine, s.o psüühika kui tunnetusprotsess ja ka kui selle tunnetusprotsessi resultaat. Psüühika areneb organismi ja keskkonna vahelise vastastikuse toime tulemusel. Konkreetses tunnetusaktis välismõju murdub juba varem väljakujunenud psüühika prismas. Õiguspsühholoogia seisukohalt ei huvita meid igasugused organismid, vaid inimesed kui teadvusega olendid (teadvuse kandjad). Psüühika esineb aga ka teistel organismidel ja selle olemasolu või puudumise piiri on raske määratleda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse