Menüü

Kasumijaotamine aktsiaseltsis. Mõningaid ettepanekuid Eesti äriseadustiku muutmiseks

Number 1996/6
Lk 266-268

Kokkuvõte

Käesolev artikel on edasiarendus autori bakalaureusetööst, mis valmis sel kevadel.

Bakalaureusetöö käsitles kasumijaotamist aktsiaseltsi siseselt seoses Soome ühinemise ja Eesti võimaliku ühinemisega Euroopa Liiduga. Bakalaureusetöö suure mahu tõttu ei teinud autor seal otseseid ettepanekuid Eesti äriseadustiku (edaspidi ÄS) muutmiseks ning püüab seda puudust alljärgnevalt kõrvaldada.

Sissejuhatuseks tuleb käsitleda ÄS muutmise küsimust üldisemalt. Miks on vaja 1. septembril 1995 jõustunud seadust muuta? Kas ei võiks pisut oodata ja alles seejärel läbi eluliste kaasuste analüüsi otsida muutmist nõudvaid sätteid?

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse