Menüü

Kokkuvõte

Homoseksualismi problemaatika järjest kasvav aktuaalsus, majanduslike ja kaitseliste küsimuste kõrval üha suurema rõhu asetamine inimõigustele, on tekitanud vajaduse homoseksuaalsete suhete õigusliku reguleerimise järele. Oma seisukohtade objektiivseks hindamiseks ja optimaalse lahenduse leidmiseks on aga vajalikud teatavad eelteadmised ja eelotsustused. Missugune koht on homoseksualismil Euroopa kultuuripildis? Kuidas reguleeris homoseksuaalseid suhteid seadusandlus? Miks on meie suhtumine homoseksualismi nii negatiivne? Olevik on mineviku produkt. Leidmaks homoseksualismiga seonduvatele probleemidele lahendust kaasajal, on vajalik tunda probleemi ajaloolist tausta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse