Menüü

Kokkuvõte

Eesti tööstusomandi seadusandlus sisaldab käesoleval ajal kaubamärgiseaduse (jõustunud 1. oktoobril 1992; RT 1992, 35, 459), patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse (mõlemad jõustunud 23. mail 1994; RT I 1994, 25, 406 ja 407). Minimaalselt vajalikust tööstusomandi seaduste paketist puudub veel disainlahenduste seadus, ja kuna selle eelnõu väljatöötamine käib, siis peab käesoleva töö autor otstarbekaks esitada mõned mõtted disainlahenduste õiguskaitse problemaatilistest aspektidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse