Menüü

Kokkuvõte

Iga äriühingu kapital jaguneb omavahenditeks ehk omakapitaliks ja laenatud ehk laenukapitaliks. Omakapital koosneb omanike (omakapitali investorite) poolt äriühingusse paigutatud varast ning äriühingu poolt teenitud kuid omanikele jaotamata vahenditest ehk reservidest. Laenukapitali moodustavad äriühingu poolt laenuks võetud rahalised vahendid. Laenu võib võtta ühelt või mitmelt pangalt (viimasel juhul on tegemist sündikaat-laenuga), teiselt äriühingult laenulepingu alusel või suuremalt arvult kreeditoridelt võlakirjade emiteerimise teel.

Vaatamata sellele, et nii omakapital kui laenukapital leevendavad sarnaselt äriühingu vajadusi kapitali järele, võivad nende kasutamise tagajärjed äriühingule ja selle omanike (edaspidi on kasutatud aktsiaseltsi näidet) poolt teenitavale tulule olla erinevad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse