Menüü

Juristide Täienduskeskuse külalislektorite programm

Autor:
Number 1995/5
Lk 211-213

Kokkuvõte

Möödunud kevadsemestril käivitas Juristide Täienduskeskus koostöös õigusteaduskonnaga ja Avatud Eesti Fondi finantstoetusel välislektorite kutsumise programmi. Selle eesmärgiks oli anda juristidele-praktikutele omamaiste lektorite poolt loetavale alale lisaks võrdlusanalüüs välislektori poolt; korraldada õigusvaldkonniti ühisseminare; kasutada välislektoreid magistri- ja doktoriõppe konsultantidena; kehtestada ja tihendada erialalisi kontakte kolleegide-teadlastega Euroopa riikides.

1 Programmi esimene seminar viidi läbi koostöös Riigikohtuga ning see toimus 28.-29. märtsil teemal „Organiseeritud kuritegevuse vastane seadusandlik ning praktiline võitlus“.

Külalislektoritena esinesid prof. dr. Walter Gropp (endine Freiburgi Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht sektorijuhataja, praegu - dekaani kt. ja professor Leipzigi ülikoolis) ning hr. Manfred Dihanich - Saksa Kriminaalpolitsei juhtiv kriminaaldirektor (Leitender Kriminaldirektor), üks organiseeeritud kuritegevuse vastase võitluse koordinaatoreid Saksamaal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse