Menüü

Kokkuvõte

Tartu Ülikooli õigusteaduskond viib ellu Avatud Eesti Fondi (AEF) toetusel projekti koondnimetuse all „Juristide koolitusalase andmebaasi loomine“.

Idee andmebaasi koostamiseks tekkis läinud aasta juunikuus, mil allakirjutanu koos AEF-i programmi koordinaatori K. Enno ning justiitsministeeriumi asekantsleri J. Partsiga prognoosis edasist võimalikku arenguloogikat ning konkreetseid samme AEF-i poolt toetatava õigusreformi üldprogrammis.

Konkreetne projekt sai heakskiidu AEF-i juhatuse jaanuarikuu koosolekul ning seda tutvustati Eesti juriidiliste institutsioonide esindajatele Juristide Täienduskeskuse aasta-aruandekoosolekul veebruaris.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse