Menüü

Kokkuvõte

Tulundusühistut kui äriühingute ühte liiki on nimetatud ÄS §2 lg.1, kuid samas puuduvad ÄS-s ühistute kohta käivad sätted. ÄS koostamisel oli valida, kas lülitada ühistud sellesse seadusesse või jätta ÜS reguleerida. Valikute tegemisel otsustati ÜS siiski alles jätta, kuid sellesse tuli teha mitmed parandused.

Muudatused ÜS-s ongi eelkõige seotud vajadusega ühtlustada kõik ühingute kohta käivad sätted. Eelkõige puudutavad muudatused ühistute asutamist, vara, juhtimist ja lõpetamist.

Kui seni reguleeris ÜS ühistu asutamist selliselt, et sätestas mittetulundusühistu asutamise ning tulundusühistu asutamine toimus ettevõtteseaduses sätestatud korras, siis nüüd on see muudetud vastupidiseks - tulundusühistu asutamine toimub ÜS-s sätestatud korras ning mittetulundusühistu asutamisele kohaldatakse mittetulundusühingute ja nende liitude seaduse (RT I 1994, 28, 425) sätteid. Selline kord on ilmselt põhjendatud, kuna mittetulundusühingute asutamise kohta on olemas üldised sätted, seevastu äriühingute kohta need puuduvad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse