Menüü

Kokkuvõte

ÄS rakendamise põhimõtted on toodud juba eespool, mistõttu käesolevas artiklis esitaksin vaid need probleemid, millele eelnevalt tähelepanu ei pööratud ning kordaks veelkord üle olulise.

Rakendussätete juures tuleb esmalt üle korrata olulisemad tähtajad. ÄS enamik paragrahve jõustub 1995. aasta 1. septembril. Erandid sellest on §-d 524 ja 530 (AS muutmine ja kommertspant), mis jõustusid ÄS „Riigi Teatajas“ avaldamisele järgneval päeval, s.o. 18. märtsil 1995. Alates 1. septembrist saab uut äriühingut asutada ainult ÄS alusel. Sellega kaotab ettevõtteregister oma ettevõtete registreerimise funktsiooni. Antud sättest on üks erand - § 508 alusel võib enne 1. septembrit asutatud ettevõtte kanda ettevõtteregistrisse pärast 1. septembrit, kui sellele on antud asutamisluba enne 1. septembrit ja registrisse kandmise avaldus on esitatud hiljemalt 10. septembriks 1995. a. Tegelikkuses on see tähtaeg veelgi lühem, sest et 10. september on pühapäev, seega on avalduse esitamise viimaseks tähtpäevaks 8. september. Enne 1. septembrit registreeritud ettevõtted tuleb äriregistrisse kanda 1. septembriks 1997. a., kapitalinõuded jõustuvad seaduses sätestatud suuruses 1. septembrist 1999. a.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse