Menüü

Kokkuvõte

ÄS teine osa sisaldab norme, mis algselt olid kavandatud seadustiku äriregistrit (kaubandusregistrit) käsitlevasse lühemasse peatükki, ja ka esialgu eraldi seadusena mõeldud kaubandusregistriseaduse eelnõu sätteid.

Sellise jaotuse korral oleksid ÄS-s sisaldunud peamiselt kolmanda isiku jaoks tähtsust omavad eraõiguslikud sätted, eraldi seadusena aga vastu võetud menetluslikud ja tehnilised normid (analoogiliselt AS ja kinnistusraamatu seadusega, RT I 1993, 65, 922). Kuid ÄS teisel lugemisel Riigikogus ühendati kaubandusregistri seaduse eelnõu nagu äriseadustiku rakendusseaduse eelnõugi seadustiku põhitekstiga. Registrisätete sisu eelnõude menetlemisel eriti ei muutunud. Need lähtuvad saksa eeskujudest, samal ajal kui eelnõu muudes osades on sageli ülekaalu saavutatud rootsi, taani, tšehhi jt. mudelitele tuginevad lahendused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse