Menüü

Kokkuvõte

Aktsiaseltsi ja osaühingut käsitlevate peatükkide kommenteerimisel tuleb teha erand senises „Juridica“ stiilis, mille kohaselt esmastes kommentaarides käsitletakse seadust selle peatükkide järjestuses. Aktsiaseltsi ja osaühingu puhul ei ole selline käsitlus ilmselt otstarbekas, sest need kaks ühingut on põhiolemuselt üsna sarnased ja oleks mõttetu kommenteerida sarnaseid sätteid kahel korral. Pealegi aitab võrdlev käsitlus kaasa osaühingu ja aktsiaseltsi vaheliste erinevuste paremale väljatoomisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse