Menüü

Vara asukohta pääsemist takistanud tõkke või lukustuse kõrvaldamise mõiste kriminaalkoodeksis

Autor:
Number 1995/2
Lk 47-49

Kokkuvõte

Võõra vara salajase varguse, avaliku varguse ja röövimise üheks, vastutust raskendavaks koosseisuliseks asjaoluks loetakse kriminaalkoodeksi (edaspidi KrK) järgi nimetatud liiki kuritegude toimepanemist seoses vara asukohta pääsemist takistanud tõkke või lukustuse kõrvaldamisega (KrK §–d 139 lg. 2 p. 3, 140 lg. 2 p. 4 ja 141 lg. 2 p. 4). Juhul kui nimetatud kvalifitseeriv tunnus esineb aga salajase pisivarguse korral (vara maksumus ei ületa kümmet päevapalka), välistab see süüdlase vastutusele võtmise halduskorras (haldusõiguserikkumiste seadustiku § 1441 järgi, edaspidi HõS) tuues kaasa kriminaalvastutuse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse