Menüü

Kokkuvõte

1. peatükk. Abielu sõlmimine

PkS säilitab abielusuhete õigusliku reguleerimise senised põhimõtted. Võrreldes APK–ga täiendab PkS abielu sõlmimise tingimusi ja muudab abielu sõlmimise korda.

PkS § 1 lg. 1 järgi sõlmitakse abielu mehe ja naise vahel. Põhimõttena oli öeldu fikseeritud ka APK–s, ent mitte abielu sõlmimise tingmusi ja korda sätestavas osas, vaid üldsätteis (APK § 1). Seetõttu, eriti pärast homoseksuaalide abielude seadustamist Taanis 1989. aastal ja Norras 1993. aastal, tõusetus ka Eestis aeg–ajalt küsimus abielude sõlmimise lubatavusest sookaaslasega. Sellele annab PkS nüüd üheselt mõistetava vastuse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse