Menüü

Kokkuvõte

PkS 8. peatüki sätetega reguleeritakse suhteid, mis tekivad seoses laste kasvatamisega. Need on suhted, mis kummalgi vanemal tekivad eraldi iga lapsega, vanemate omavahelised suhted ning vanemate suhted kolmandate isikutega.

APK–ga võrreldes sisaldab PkS lastekasvatusalaste suhete reguleerimisel mitmeid uusi seisukohti.

Vaidlustes takistuste kõrvaldamiseks laste kasvatamisest osavõtuks lapsest lahus elavale vanemale kehtestas APK nõude vaidluse eelnevaks kohtuväliseks lahendamiseks eestkosteasutuses. Alles siis, kui üks vanem eestkosteasutuse otsust ei täitnud, võis teine vanem või eestkosteasutus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse