Menüü

Kokkuvõte

Käesoleval aastal ilmus veel üks märkimist vääriv õpik. See on Ants Kukruse kirjutatud „Tööstusomandi õiguskaitse“, Tallinn,1995. Õpik on antud välja Avatud Eesti Fondi ja Eesti Leiutajate Keskliidu toetusel.

Ants Kukrus on lisaks eelnimetatule paljude samasse ainevaldkonda kuuluvate raamatute ning monograafiate autor. Tema sulest ilmus ka eelmine, laialt kasutusel olnud õpik pealkirjaga „Patendinduse alused“, Tallinn, 1986, kust allakirjutanugi oma esimesed tööstusomandi alased teadmised hankis. Ent üheksa aastat on tööstusomandi õiguskaitse vallas piisavalt pikk aeg, et tekib lausa vajadus uus „aabits“ kirjutada ning avaldada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse