Menüü

Avatud Eesti Fondi õigusteaduslike uurimistööde konkursi tulemused

Autor:
Number 1995/10
Lk 472-473

Kokkuvõte

Avatud Eesti Fond (AEF) andis teist aastat välja preemiad parimatele õigusteaduslike uurimistööde konkursist osalejatele. Tegemist on AEF-i 1994. aasta õigusreformi toetusprogrammi (vt. Juridica 1/94, lk. 31) ühe koostisosaga, mida jätkati ka käesoleval aastal.

Konkursi eesmärgiks on ergutada teoreetilise ja praktilise tähendusega õigusprobleemide teaduslikku uurimist, kaasata nende lahendamisse võimekaid noori juriste ning luua selleks funktsioneeriv stimuleerimissüsteem. Konkursi 1995. aasta preemiad anti kätte Tartu Ülikooli nõukogu saalis 27. detsembril.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse