Menüü

Kokkuvõte

Selle aasta 11. mail võttis Riigikogu vastu erakonnaseaduse (edaspidi ES), mis reguleerib Eestis erakondade asutamise ja tegutsemise korda.

Eelnevalt reguleeris erakondade ja muude poliitiliste ühenduste loomist 1990. aasta Eesti NSV seadus kodanike ühenduste kohta. Viimane oli selgelt aegunud. Esmajoones puudus erakondade finantstegevuse reguleerimine. Vastavalt 1994. aasta Riigikogu valimise seadusele võivad aga Riigikogu valimistel osaleda tulevikus ainult erakonnad.

ES § 2 defineerib erakonda ehk parteid kui Eesti kodanike vabatahtlikku poliitilist ühendust, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine ning mis on registreeritud erakonnaseaduses sätestatud korras. Erakond on mittetulundusühing ja allub ES reguleerimata küsimustes mittetulundusühingutele kehtestatud üldnõuetele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse