Menüü

Eluruumi üürilepingu lõppemine ja ennetähtaegne lõpetamine

Autor:
Number 1994/9
Lk 217-219

Kokkuvõte

Eluruumi üürileping on üks eluruumide kasutamise õiguslikest alustest. Oma osatähtsuse poolest on aga see õiguslik alus teiste hulgas esikohal. Seoses paljude üürikorterite erastamisega on prognoositav selle lepingu osatähtsuse langus. Eluruumi üürileping jääb ka tulevikus üheks eluruumide kasutamise õiguslikuks aluseks ning eriti selle lepingu lõppemise ja ennetähtaegse lõpetamise probleemid ei kaota oma aktuaalsust. Mõnest neist allpool.

Eesti Vabariigi elamuseadus (edaspidi ES RT 1992, 17, 254) eristab eluruumi üürilepingu lõppemist ja selle lepingu ennetähtaegset lõpetamist. Lepingu lõppemise lauseks on tähtaja möödumine ( § 51 lg. 1). Ennetähtaegselt võib lepingu lõpetada poolte kokkuleppel, üürniku või üürileandja algatusel või kohaliku omavalitsusorgani nõudel (§ 51 lg. 2).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse