Menüü

Mõned probleemid seoses töölepingu tingimuste muutmisega

Autor:
Number 1994/6
Lk 140-142

Kokkuvõte

TLS §59 lg. 5 kohaselt on töölepingus kokkulepitud tingimuste muutmine lubatud vaid poolte kokkuleppel. See on üldreegel. Erandid, mil ühel või teisel poolel on õigus nõuda kokkulepitud tingimuste muutmist ühepoolselt (sõltumata teise poole nõusolekust), on ette nähtud TLS §–des 61–66. Need juhud, mil töötaja ei saa senistel tingimustel tööd jätkata tervisliku seisundi, raseduse või väikelapse hooldamise tõttu või mil tööandja ei saa kokkulepitud tingimusi täita töö (tootmise) ümberkorraldamise, erakorraliste asjaolude (tootmishädavajadus) või tööseisaku tõttu. Kahel viimasel juhul on muudatustel ajutine iseloom. Muudatused seoses töö ja tootmise ümberkorraldamisega on aga valdavalt alatise (püsiva) iseloomuga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse