Menüü

Patendikoostööleping ja tööstusomandi kaitse Eestis

Autor:
Number 1994/4
Lk 90-91

Kokkuvõte

16. märtsil 1994. a. võttis Riigikogu vastu neli tööstuse ja tehnoloogia ning kogu majanduse edasise arengu seisukohalt nii olulist seadust. 30. märtsil kuulutas Vabariigi President välja kaks neist, so. patendiseaduse (RT I 1994, 25, 406) ja kasuliku mudeli seaduse (RT I 1994, 25, 407). Mõlema seaduse sätted jõustusid väheste eranditega 23. mail k.a. Nimetatud seaduste kohta on juba avaldatud üksikuid kommentaare. Käesoleva ajakirja veergudel võib nendest seadustest ja nende rakendamise praktikast lugeda sügisel.

Lisaks siseriiklikele seadustele tuleks kindlasti ära märkida 23. märtsil k.a. vastu võetud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni ratifitseerimise seadus (RT II 1994, 4/5, 19) ja patendikoostöölepingu (PCT) ratifitseerimise seadus (RT II 1994, 6/7, 21). Viimased kuulutati Vabariigi Presidendi otsustega välja 8. aprillil. Kahe viimatinimetatud seaduse kaudu lülitub Eesti Vabariik tööstusomandi kaitse rahvusvahelisse süsteemi, st. eesti leiutajatel on võimalus saada kaitset välisriikides ning välisriikide leiutajatel Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse