Menüü

Kokkuvõte

Piirid on Euroopas peaaegu avatud. Reisimine ühest maast teise muutub üha lihtsamaks. Tekkima peab „Euroopa siseturg“. Turule on aga alati asja inimesel. Nemad loovad turul atmosfääri ja on turul toimuva eest vastutavad. Siin on tingimuseks valmisolek ennast uude ja harjumatusse olukorda sisse lülitada. Eelkõige üliõpilaste jaoks pakuvad Euroopa maad selleks võimalusi. Mitmekesised euroopa tudengiprogrammid peaksid innustama vähemalt osa kõrgkooliajast mõne välismaa õppeasutuse juures veeta. Euroopa kodanikuks olemine tähendab vähemalt ühe teise Euroopa maa keele valdamist, et paremini aru saada selle maa kultuurist ja ajaloost, poliitikast ja mentaliteedist.

Alljärgnev ülevaade õppimisvõimalustest ja –tingimustest erinevates Euroopa riikides sündis koostöös ajalehe ”Frankfurter AllgemeineBewerber Service'ga. Algne materjal on kogutud inimeste poolt, kes on elanud ja töötanud ajalehe korrespondendina vastavas maas aastaid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse