Menüü

Kokkuvõte

Konkurentsiseadusega tarbija huvidest lähtuv vaba konkurentsi kaitsmine tingib ka riigi konkurentsiameti osavõtu tarbijakaitse probleemide lahendamisest. Sel põhjusel osalesid meie spetsialistid rahvusvahelisel seminaril „Tooteohutuse, tootevastutuse ja ebaausate lepingutingimuste kohta kehtivate Euroopa Liidu direktiivide rakendamine“, mis toimus 1994. aasta oktoobris Riias.

Järgnev on seminaril esitatud ettekanne Eestis tootevastutuse alal tehtu ja teoksil oleva kohta. Rõhutan siinjuures, et ettekanne on vaid lühike ülevaade sellest väga mahukast probleemistikust ning ei kajasta sugugi kõike tehtut või teoksil olevat antud vallas. Siiski võib lugeja siit leida teda huvitavat informatsiooni.

Toote ohutuse probleemide lahendamise õiguslikuks aluseks Eestis on tarbijakaitseseadus (RT I 1994, 2, 13).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse