Menüü

Kokkuvõte

AS-i 3. osa 2. peatükk toob välja vallasomandi tekkimise 7 alust. See peatükk asendab TsK 13. peatükki „Omandiõiguse omandamine ja lõppemine“, kus paljud eelkõige vallasasju puudutavad normid on aegunud, puudulikud ja läbisegi. AS loob siin saksa õigussüsteemile omase korrektse jaotuse. Siin tuleb korrata, et kinnisomand tekib vaid kinnistusraamatusse kandmisega.

Vallasomandi tekkimise alused oleksid järgmised:

1. üleandmine on tähtsaim vallasomandi tekkimise alus. Üleandmist kohaldatakse, et ka kolmandad isikud saaksid teada omandi üleminekust. Selleks eeldatakse poolte olemasolu, nendevahelist kokkulepet omandi ülemineku kohta (näit. ostu-müügileping) ja asja üleandmist (§ 92). Üleandmisel peab olema õiguslik alus - asjad peavad olema vabalt käibes. Näiteks ei ole lubatud vabalt müüa relvi, narkootikume.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse