Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt AS-ile võib kinnisasja koormata selliselt, et kinnisasja igakordne omanik peab tasuma isikule, kelle kasuks reaalkoormatis on seatud, perioodilisi makseid rahas või natuuras või tegema teatud tegusid.

Reaalkoormatis on asjaõigus, mis elus võib esineda väga erineval kujul. Terminoloogiliselt võib seda segamini ajada reaalservituudiga, mis oma sisult on täiesti erinev ning teatud mõttes isegi vastandlik. Reaalkooramatise erinevuseks reaalservituutidest on see, et kui reaalservituutide korral ei saa koormatud kinnisasja omanikult nõuda mingite tegude sooritamist, siis reaalkoormatise sisuks on just teatud tegude tegemine. Reaalkoormatiseks võib olla näiteks kohustus tasuda naaberkinnisasja omanikule igal aastal teatud rahasumma, vedada vajaduse korral avalikule teele kruusa, hoida korras kinnisasja läbiv veejuhe jne. Praktiliselt võib reaalkoormatisena vormistada iga kinnisasjaga seotud kohustuse. Samuti võib reaalkoormatisena kanda kinnistusraamatusse teistest asjaõigustest tulenevad kohustused, näiteks kohustuse maksta tasu hoonestusõiguse eest (§ 254 lg. 4).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse