Menüü

Kokkuvõte

Kui vallasasjade käibe jaoks on määravad eelkõige valduse ja vallasomandi paragrahvid, siis kõigi kinnisasjade ja piiratud kinnisasjaõiguste jaoks on määrav eelkõige kinnistusraamat. See on põhjustatud sellest, et AS-i tugeva kinnistusraamatu tõttu toimub reeglina kogu kinnisvara käive (asjaõiguste tekkimine, muutumine ja lõppemine kinnisasjadele) kinnistusraamatu sissekannete kaudu. Kinnistusraamatu paragrahvid kehtivad ühtviisi nii kinnisomandi, kui ka kõigi piiratud kinnisasjaõiguste kohta.

AS-i kinnistusraamatu osa on sätestatud saksa õigusala tugeva kinnistusraamatusüsteemi eeskujul ja TsS-i kinnistusraamatu eeskirjade (§–d 909-928) alusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse