Menüü

Kokkuvõte

Hoonestusõiguse osa AS-is on ääretult suure tähtsusega neile, kellel on püstitatud ehitis või kes soovivad seda püstitada võõrale maale. Hoonestusõiguse kasutamine on ainsaks võimaluseks juhul, kui soovitakse, et maa ja sellega püsivalt ühendatud ehitised oleksid erinevate isikute omandis. Hoonestusõigus on seega erandiks § 16 lg. 1 toodud reeglist, mille kohaselt maatükiga ühendatud ehitised on maatüki oluliseks osaks.

Hoonestusõiguse mõiste kohaselt on hoonestusõigus võõrandatav, pärandatav ja tähtajaline. Määratud on ka hoonestusõiguse ulatus. Nimelt ei piirdu hoonestusõigus üksnes ehitisealuse maaga, vaid ta ulatub ka maale, mis on vajalik ehitise kasutamiseks. Maatüki omanik kaotab reaalselt õiguse nimetatud maad vallata ja kasutada. Tal on õigus seda küll võõrandada, kuid seda vaid koos hoonestusõigusega, mis on praktikas ääretult raske. Hoonestajale lähevad üle kohustus tasuda maatükil lasuvad maksud ning kanda avalik-õiguslikud reaalkoormatised.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse