Menüü

Kokkuvõte

Ühiskonnas, kus lähtutakse eraomandist, tuleb reguleerida, millised asjad kellelegi kuuluvad ja millised on isiku õigustused asjade üle. Seda ülesannet täidabki eraõiguse osa, mida saksa õigussüsteemis nimetatakse asjaõiguseks. Selles sisalduvad eeskirjad asjade omandamise jms. kohta, mis reguleerivad isikute (õigussubjektide) suhet asjadesse.

Asjaõigusel on oluline osa varaliste suhete reguleerimisel ühiskonnas. Asjaõigus on turumajanduse nurgakiviks, andes ühelt poolt kaitse omanikule võimalike rünnete eest tema varale ja tagades sellega eraomandi puutumatuse ning võimaldades samal ajal asjaõigusliku tagatise (eelkõige pandi) kui ilmselt kindlaima tagatise võtmist ja andmist krediteerimisel, soodustades sellega krediidikäivet ja seega ka kogu majanduse arengut.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse