Menüü

Kokkuvõte

Eluruumide erastamise seadus, (edaspidi – erastamise seadus) on poliitikutele tuntavalt suuremat huvi pakkunud kui juristidele ja praktikutele.

Seadust on vastu võetud, jäetud välja kuulutamata ja taas vastu võetud (Vt. RT I 1993, nr. 23, art. 411). Kuni erastamise seaduse kehtima hakkamiseni oli juriidiliselt jõus 1992. a. aprillis vastuvõetud Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamise seadus, kuid seda ainult juriidiliselt, tegelikkuses ei jõutud eluruumide erastamist alustada.

Erastamist takistasid ja takistavad praegugi valitsuse jt. rakenduslike aktide puudumine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse