Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "nõukogude diplomaadid"

Moskva „konstitutsioonilised parandused“ 1944. aastal: liiduvabariikide „iseseisvumine“ ning selle sise- ja välispoliitiline kontekst Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaadi loomise näitel
Tõnu Tannberg
2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 70 - 91
...mis jäi oma väga piiratud volitustega püsima kogu nõukogude perioodiks. Sissejuhatuseks Nõukogude-Saksa......liiduvabariikide „iseseisvust“ ning mis osa pidid iseseisvamad nõukogude liiduvabariigid etendama NSV Liidu ja liitlaste suhetes...
1