Menüü

Kokkuvõte

Annak on sageli otstarbekas ja kasulik viimse tahte kujundamise võimalus, kuigi mitte alati.

Käesolev artikkel kajastab õigusteaduskonnas juhendatud magistritööde mõju kohtupraktikale ja kohtupraktika mõju teadustööle. Artiklis käsitletakse autori magistritöö „Annak pärandvarast eseme omandamise alusena“ (Tartu, 2010) edasiarendusena annaku temaatika neid aspekte, mis on osutunud kohtupraktikas problemaatiliseks. Keskendutakse esmajoones pärandi vastuvõtmise ja pärandist loobumise sätete kohaldamisele annaku vastuvõtmise ja annakust loobumise suhtes ning annakusaaja vastutusele annakuks määratud esemetega seotud kohustuste eest. Analüüs tugineb kohtupraktikale viimase 12 aasta jooksul, s.t lahenditele, mis on tehtud pärast kõnealuse magistritöö kaitsmist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse