Menüü

Kokkuvõte

Valdavalt vaid kättemaksuõpetusele tuginevat arhailist kriminaalpoliitilist kliimat asendavad moodsad preventiivsed hoovused on julgeoleku tagamise ettekäändel toonud kaasa põhiõiguste riivete massiivse kasvu. Mõistetavalt võibki kaoselises piirsituatsioonis julgeolek muutuda ülimaks väärtuseks. Seejuures unustavad julgeolekupõhiõiguse kontseptsiooni apologeedid meid teavitamast sellest, et me oma igapäevaelus, isegi koos nende tänaste suurte ohtudega, ei asu sellises piirsituatsioonis ega tohiks oma julgeoleku tagamise arutlustes ka sellest lähtuda. Nii peame ka täna lahendama oma julgeolekuprobleemid põhiõiguste riive legitimeerimise väljakujunenud reeglitest lähtudes. Julgeolekuliste meetmete kaalumise (rahastamise) reaalne elu on aga pigem selline, et enamik tänase üha kõikehõlmavamaks muutuva julgeolekuimpeeriumi toetajaid ei vaevugi oma püüdlustes laskuma põhiõiguste tasandile.

Autor annab ülevaate kriminaalmenetlusõiguses täna kehtiva jälitustegevuse normistiku tekkeloost, mida ta nimetab põhiseadusvastasusekujulisteks sünnitraumadeks. Autor paneb kirja mõned olulisemad ettepanekud seadusandjale tänase jälitustegevuse normistiku muutmiseks koos võimalikult konspektiivsete põhjendustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse