Menüü

Kokkuvõte

Iuridicumi Interneti-andmebaasi sünnipäevaks võiks lugeda 1. novembrit 2001, mil esmakordselt esitleti avalikkusele tutvumiseks ning testimiseks andmebaasi demoversiooni. Ühtlasi jõudis sellega lõpule protsess, mis algas ajakirja „Juridica“ trükiväljaande kujunduse ja sisu muutmisega 2000. aastal: kaasaegses teostuses võrguversioon jõudis kasutajate hinnata.

Artiklis tutvustatakse andmebaasi ning selle koostisosi: ajakirja “Juridica”, ajakirja Juridica International” ja artiklite sisukokkuvõtete baasi “Juridica Abstract”, samuti autorite curriculum vitae’de andmekogu ja sihtasutus Iuridicum poolt välja antud trükiste kogu. Autor peatub andmebaasi põhimõtetel, eesmärkidel ja teostamisprotsessil, samuti tutvustatakse andmekogu koostajate nägemust selle kohta, kes on andmebaasi sihtgruppideks. Lisaks sellele selgitatakse baasi kasutamise viise ja -võimalusi ning antakse lugejatele näpunäiteid baasi paremaks käsitsemiseks. Lugejani tuuakse ka baasikasutajate esmane hinnang andmebaasi kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse