Menüü

Nõudeõiguse loovutamise ja võla ülekandmisega seonduvaid probleeme

Autor:
Number 1995/6
Lk 238-240

Kokkuvõte

Kehtivas TsK–s reguleerivad nõudeõiguse loovutamist ja võla ülekandmist vaid 6 paragrahvi. Uue võlaõigusseaduse väljatöötamisel saadi aru mainitud probleemide senisest võrdlemisi üldisest ja ebapiisavast käsitlemisest. Tutvudes teiste maade seadustikega, selgus, et neis on antud probleemidele pühendatud, märksa rohkem paragrahve (näit. BGB–s 22, Šveitsi FCO–s 20). Vastavast kirjandusest võib lugeda ka erinevatest probleemidest, mis antud teema pinnalt kerkivad, kuid millele Eestis siiani kas pole üldse tähelepanu pööratud või on seda tehtud minimaalselt. Edaspidi käsitleksin neist mõningaid.

Nõude loovutamisena käsitletakse kreeditori poolt tema ja võlgniku vahelisest kohustisest talle kuuluva nõudeõiguse loovutamist kolmandale isikule [1, lk. 360].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse