Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusharidus"

Stuudium Euroopas
Raul Narits
1994 1, Lk 30 - 30
Piirid on Euroopas peaaegu avatud. Reisimine ühest maast teise muutub üha lihtsamaks. Tekkima peab „Euroopa siseturg“. Turule on aga alati asja inimesel. Nemad loovad turul atmosfääri ja on turul toimuva ...
Avatud Eesti Fondi õigusreformi toetusprogramm
Peep Pruks
1994 1, Lk 31 - 31
Avatud Eesti Fondi (edaspidi AEF) toetusel on 1994. aastaks käivitatud õigusalane toetusprogramm, mille põhisuundadeks on: * avaliku konkursi väljakuulutamine õigusalase õppekirjanduse saamiseks kõrgkoolidele; * ...
Tähtpäev õigusteaduskonnas
Anne Kalvi
1994 1, Lk 32 - 32
Õigusteaduskonna värske „ajalooraamatu“ lehekülgedel leidis märkimist 1994. aasta 27. jaanuar. Sel õhtul kella poole viie paiku anti õigusteaduse magistri teaduslik kraad Toomas Anepaio'le. Mag. iur ...
Eesti Õigustõlke Keskus alustas tööd
Liina Kesküla
1995 9, Lk 412 - 412
= Keskuse ülesanded Eesti Õigustõlke Keskus loodi selleks, et tagada valitsusasutustele seaduste heatasemeline tõlge nii eesti kui ka inglise keeles. Keskus avas oma uksed 4. septembril 1995. a Meie ...
Õigusalaseid andmebaase Internetis*
Mai Põldaas
1995 8, Lk 355 - 355
Järjest vähem on infovajaduse rahuldamine võimalik ühe raamatukogu või infokeskuse baasil. Seetõttu on oluline tunda kohalike võimaluste kõrval ka seda, missugust informatsiooni pakuvad raamatukogud ...
Õigusharidusest Prantsusmaal
Priit Pikamäe
1995 7, Lk 317 - 320
...õigusteaduskondades jättes siinkohal otseselt puudutamata õigushariduse omandamise võimalused teistes Prantsuse kõrgkoolides......õigusteaduskondades jättes siinkohal otseselt puudutamata õigushariduse omandamise võimalused teistes Prantsuse kõrgkoolides...
Õigusteaduse doktoriks USA-s
Anne Kalvi
1995 7, Lk 313 - 313
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetajad ei näita oma oskusi ja teadmisi ainult Eestis. Käesoleva aasta 9. juunil toimus sündmus, mis on eraldi äramärkimist väärt. Sel kuupäeval kaitses õigusteaduse ...
Eesti Õiguskeskus alustas
Anne Kalvi
1995 6, Lk 270 - 271
Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 260 11. juulist 1995.a. kinnitati Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikiri (RT I 119, 61, 1031). Idee - asutada Õiguskeskus ning pakkuda juristidele selle kaudu finantsabi ...
Avatud Eesti Fondi õigusalase õppekirjanduse konkurss
Peep Pruks
1995 5, Lk 209 - 210
...tasemel ja seetõttu ka üks prioriteete praeguses õigushariduses - anda välja õppekirjandust - on saanud erilise......tasemel ja seetõttu ka üks prioriteete praeguses õigushariduses - anda välja õppekirjandust - on saanud erilise...
Õigusteaduskonna lõpetajad

1995 5, Lk 222 - 222
Info Statsionaarsed üliõpilased:1. Ilmar-Erik Aavakivi 2. Jane Abroi 3. Raul Ainla 4. Jaan Erelt - cum laude 5. Dea Hannust 6. Aune Harujõe 7. Einar Hillep 8. Kaire Hänilene 9. Kai Härmand 10 ...
Juristenausbildung ehk juristiks Saksamaal
Madis Ernits
1995 2, Lk 66 - 70
Kirjutise eesmärgiks on anda kriitiline ülevaade ühest kaks sajandit funktioneerinud õppesüsteemist, nii neile, kes mängivad mõttega Saksamaale juurat õppima tulla, kui ka kõigile neile, keda huvitavad ...
Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Peep Pruks
1996 9, Lk 479 - 507
...silmas pidada tõsiasja, et viimasel viiel aastal on õigusharidust iseloomustanud suur dünaamilisus ja pidev areng. Esitatava......Ülikooli õigusteaduskonna põhiülesanded akadeemilises õigushariduses ja -teaduses tulenevad järgmistest asjaoludest. 1...
Uudiseid Eesti Õiguskeskusest
Kärt Saarsen, Kärt Miil
1996 8, Lk 425 - 425
Kust leida infot õigusalase täiendõppe kohta? Sihtasutus Eesti Õiguskeskus alustas septembris infolehe Õigus Teada väljaandmist, mille põhisisuks on igasugune teave õigusalase koolituse kohta. Oma ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»